Levenslange garantie op de Autocom CDP+ en ICON

  • Maatwerkoplossing
  • Technische ondersteuning
  • Instructie op locatie

Autocom Diagnostic Partner AB levert levenslange garantie voor de CDP+ en ICON hardware en garandeert dat elke tester goed blijft werken tijdens zijn levenscyclus met een geldige gebruikerslicentie. Als de tester naar mening van Autocom storing vertoont tijdens de garantieperiode, zal Autocom deze repareren of vervangen zonder kosten, vooropgesteld dat de tester niet is blootgesteld aan misbruik, ongeval, rampen of niet door Autocom toegestane modificatie of reparatie. De stekker en kabel zijn normale slijtdelen en vallen buiten deze regeling.

Tijdens het uitlezen is een ondersteuningslader inmiddels onmisbaar geworden. Zeker indien er langdurig geprogrammeerd moet worden. Wij leveren de volgende GYS modellen:

Óók diverse andere of specialistische diensten

Zoals autodiagnosesoftware voor uw laptop

Tijdsduur van de hardware garantie: Zo lang de gebruiker een actieve Cars of Trucks licentie heeft en voldaan is. De gebruikerslicentie is gekoppeld aan één specifieke tester met een uniek serienummer en is geregistreerd in de Autocom licentie database. Alle garantie claims worden gechecked en vergeleken met de database.

De Autocom levenslange garantie wordt gedefinieerd met de te repareren tijdsduur van het product: de periode waarin alle componenten leverbaar zijn.
Mocht het product niet te repareren zijn, heeft Autocom het recht het product te vervangen door een gelijkwaardig product of de levenslange garantie in te trekken indien vervanging niet mogelijk is.

AANWIJZING: Autocom Diagnostic Partner AB is in geen enkel geval aansprakelijk voor schades, inclusief winstderving, derving van besparingen of andere incidentele schade voortkomende uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van dit product.
*Naast de Autocom CDP+ en ICON geldt deze garantie ook voor de Opus CMT Advanced.

DiagnoseXL